Stäng
Om Macro

Mat i cirkulära robusta system

En teknisk lösning, med många nyttor.

Hållbara attraktiva städer kräver nyttiggörande av samhällets restprodukter och hushållning med vatten.

Vattenburen transport i avlopp har varit en självklarhet men är ohållbart bland annat på grund av linjära resursflöden.

Genom att byta fokus från recipientskydd till cirkulär resursanvändning med bibehållet recipientskydd ökas antalet av FNs delhållbarhetsmål som staden bidrar till från 22 till 32 (UNEP, 2016).

En teknisk lösning, med många nyttor.

Hållbara attraktiva städer kräver nyttiggörande av samhällets restprodukter och hushållning med vatten.

Vattenburen transport i avlopp har varit en självklarhet men är ohållbart bland annat på grund av linjära resursflöden.

Genom att byta fokus från recipientskydd till cirkulär resursanvändning med bibehållet recipientskydd ökas antalet av FNs delhållbarhetsmål som staden bidrar till från 22 till 32 (UNEP, 2016).

Vilka är med

Partners i projektet

Parterna i projektet är aktörer som är viktiga för att kunna genomföra projektets målsättningar och består av kommuner, VA-huvudmän, byggaktörer, akademi och branschorganisationer.

aktuellt

Nyheter och aktiviteter

MACROs slutkonferens

Tisdagen den 27 november presenterades MACRO:s erfarenheter och resultat på ett slutseminarium.

Read more

Små avlopp i kretslopp i Töreboda

På kretsloppsnätverket i Töreboda den 24 maj 2018 presenterades några resultat från MACRO.

Read more

Grattis H+!

Stort grattis till Helsingborgs stad, Norra Skånes Vatten och Avfall (NSVA) och Marinette Hagman som tilldelades "Avlopp & Kretsloppspriset 2018".

Read more